Affliction Warlock

⚔️3v3

Son Güncellenenler: bugün

Stat Önceliği

Değerler en yüksek stat ile bağlantılı. için stat önceliği Affliction Warlock
 • Versatility
 • >
 • Haste
 • >
 • Mastery
 • >
 • Critical Strike

En İyi Raceler

Alliance için bir Affliction Warlock için en iyi yarış Human ve Horde için Orc

En İyi Trinketler

Bir Affliction Warlock için en popüler iki trinketlar Crimson Gladiator's Insignia of Alacrity ve Crimson Gladiator's Medallion

Crimson Gladiator's Insignia of Alacrity

78%
Loading...

Crimson Gladiator's Medallion

61%
Loading...

Crimson Aspirant's Insignia of Alacrity

20%
Loading...

En İyi Weaponlar

Bir Affliction Warlock için en popüler silah Crimson Gladiator's Staff

Crimson Gladiator's Staff

91%

Portal-Ripper's Staff

4%

Drakebreaker's Staff

4%

En İyi Soketler

Değerler için tüm oyuncuların kullandığı bütün socket miktarı baz alınmıştır.. Bir Affliction Warlock için en popüler soket Energized Ysemerald

+70 Haste and +33 Versatility

58%

+70 Versatility and +33 Haste

16%

+70 Haste and +33 Mastery

10%

En İyi Dekorasyonlar

Dekorasyonlar, bir ekipman veya silaha eklenen bir ekipman bonusu eklemek için eklenebilen belirli becerilerdir. Bir Affliction Warlock için en popüler süsleme Gladiator's Distinction bir Waist öğesi üzerinde

Gladiator's Distinction

78%

Equip: Gladiator's Distinction reduces the duration of incoming crowd control effects by an additional 5%.

 • Waist100%

Elemental Lariat

26%

Equip: Your spells and abilities have a chance to empower one of your socketed elemental gems, granting 499 of their associated stat for 12 sec.

 • Neck100%

Infurious Legwraps of Possibility

17%

Equip: After recovering from a loss of control effect, you become empowered with possibility, increasing your Haste by 539 for 10 sec. This effect may only occur once every 30 sec.

 • Legs100%

Onyx Annulet

Primordial Stones are a new system in Patch 10.0.7. These stones will give players unique powers and can only be socketed in a new ring called the Onyx Annulet and can be upgraded, broken down and crafted! More info on Wowhead.com

Freezing Ice Stone

100%
Loading...

Desirous Blood Stone

100%
Loading...

Prophetic Twilight Stone

100%
Loading...

Trinket Kombinasyonları

59% oranında en iyi oyuncular bu kombinasyonu kullanıyor

Crimson Gladiator's Medallion

Use: Removes all movement impairing effects and all effects which cause loss of control of your character. (2 Min Cooldown)

Crimson Gladiator's Insignia of Alacrity

Equip: Your spells and abilities have a chance to grant 936 primary stat for 20 sec.

9% oranında en iyi oyuncular bu kombinasyonu kullanıyor

Crimson Aspirant's Insignia of Alacrity

Equip: Your spells and abilities have a chance to grant 560 primary stat for 20 sec.

Crimson Aspirant's Badge of Ferocity

Use: Increases primary stat by 664 for 15 sec. (1 Min Cooldown)

9% oranında en iyi oyuncular bu kombinasyonu kullanıyor

Crimson Gladiator's Insignia of Alacrity

Equip: Your spells and abilities have a chance to grant 936 primary stat for 20 sec.

Crimson Aspirant's Badge of Ferocity

Use: Increases primary stat by 750 for 15 sec. (1 Min Cooldown)

En İyi Enchantlar

Yüzdelikler, 50 oyuncu ile ilgili olarak hesaplanır. Bir büyü 100% değerinden daha büyükse, büyünün 50'den fazla kez bulunduğu anlamına gelir. Bu genellikle aynı büyünün hem yüzükler üzerine uygulanmasıyla olur.
Back icon

Back

Enchanted: Homebound Speed :Professions-ChatIcon-Quality-Tier3:20:20|a

52%

Homebound Speed

Enchanted: Regenerative Leech :Professions-ChatIcon-Quality-Tier3:20:20|a

20%

Regenerative Leech

Chest icon

Chest

Enchanted: Waking Stats :Professions-ChatIcon-Quality-Tier3:20:20|a

93%

Waking Stats

Enchanted: Waking Stats :Professions-Icon-Quality-Tier2-Small:20:20|a

2%

Waking Stats

Feet icon

Feet

Enchanted: Plainsrunner's Breeze :Professions-ChatIcon-Quality-Tier3:20:20|a

74%

Plainsrunner's Breeze

Enchanted: Plainsrunner's Breeze :Professions-ChatIcon-Quality-Tier2:20:20|a

15%

Plainsrunner's Breeze

Legs icon

Legs

Frozen Spellthread

83%

+177 Intellect & +105 Stamina

Frozen Spellthread

11%

+151 Intellect & +89 Stamina

Main Hand icon

Main Hand

Enchanted: Wafting Devotion :Professions-ChatIcon-Quality-Tier3:20:20|a

67%

Wafting Devotion

Enchanted: Wafting Devotion :Professions-ChatIcon-Quality-Tier2:20:20|a

11%

Wafting Devotion

Ring icon

Ring

Enchanted: +82 Haste :Professions-ChatIcon-Quality-Tier3:20:20|a

161%

+82 Haste

Enchanted: +82 Versatility :Professions-ChatIcon-Quality-Tier3:20:20|a

30%

+82 Versatility

Wrist icon

Wrist

Enchanted: +200 Speed :Professions-Icon-Quality-Tier3-Small:20:20|a

61%

+200 Speed

Enchanted: +200 Leech :Professions-ChatIcon-Quality-Tier3:20:20|a

22%

+200 Leech

Talentlar

Yeni yetenek sistemi, önceki genişlemelerin yetenek sistemlerinden daha doğrudur. Birçok yetenek durumsaldır ve yeteneklerinizi seçmeniz, yapmakta olduğunuz içeriklere göre yapılmalıdır. Bu ısı haritası, hangi yeteneklerin zorunlu olduğunu, hangilerinin durumsal olduğunu ve hangilerinin nadiren seçildiğini gösterecektir.

Colors

Renkler, yeteneklerin popülerliğini gösterir. Aşağıdaki sayılar, bu yetenekleri seçen en iyi 50 oyuncunun yüzdesini gösterir.

 • 90% - 100% (her zaman iyi)
 • 50% - 89% (iyi)
 • 20% - 49% (durumsal)
 • 0% - 19% (popüler değil)

Talent Tree

Talent Tree Background

En İyi Class Talentleri

Tier 1

En İyi Specialization Talentleri

Tier 1

En İyi PvP Talentları

Rapid Contagion

100%
Loading...

Rampant Afflictions

100%
Loading...

Precognition

87%
Loading...

Deathbolt

4%
Loading...

Nether Ward

2%
Loading...

Essence Drain

2%
Loading...

Shadow Rift

2%
Loading...

Gateway Mastery

2%
Loading...